DARCZYŃCY  ,   SPONSORZY

 

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich,

którzy mogą nam pomóc rozszerzyć ofertę Biblioteki skierowaną

do mieszkańców naszej Gminy.

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii  

nr rachunku 40 8003 0003 2001 0011 9731 0002

Nazwiska (dane) Darczyńców,

którzy zechcą wesprzeć nasze działania zostaną umieszczone

na stronie Biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii serdecznie dziękuje

KSIĘGARNI SZKOLNEJ WOJTAS oraz 

OGRODNIK FOTO - STUDIO

za sponsorowanie konkursu

WAKACJE + KSIĄŻKA = GÓRA KALWARIA + DOBRA ZABAWA lipiec- sierpień 2015 r.

Joanna Tokarska_2

 

 

podziekowanie AM._2