ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Nasza biblioteka oferuje użytkownikom możliwość korzystania z księgozbioru liczącego ponad 50 tysięcy woluminów (ogółem w trzech placówkach). Księgozbiór uzupełniany jest raz w miesiącu, przeciętnie o ok.130 nowości wydawniczych (ogółem w trzech placówkach).

czytaj więcej »

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

Lokalne atrakcje, lokale gastronomiczne, miejsca noclegowe itp.

Regionalia

Cyfrowe Archiwum Bibliotecznych Zbiorów Regionalnych

Współpracujemy

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.