ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Archiwalne numery “Nad Wisłą” dostępne w bibliotece oraz online

Data publikacji: 29/10/2021

Nasze biblioteczne zbiory regionalne, dzięki uprzejmości burmistrza Mateusza Baja, wzbogaciły się o archiwalne egzemplarze lokalnego pisma “Nad Wisłą”. Ten dwutygodnik był wydawany od 1994 roku najpierw pod redakcją Ryszarda Janusza Baja, a od 1998 roku p. Mateusza Baja.

“Nad Wisłą” to 26 lat historii Góry Kalwarii i okolic, codziennych lokalnych spraw i ciekawostek.

Pierwsze numery już digitalizujemy i stopniowo będziemy je udostępniać dla Państwa na stronie https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2105

Poniżej przytaczamy wstęp z pierwszego numeru od Redakcji do Czytelników:

“Najnormalniejszy w świecie tygodnik. Dla nas i o nas – mieszkańcach podwarszawskich miast i gmin położonych na pograniczu trzech województw: stołecznego, radomskiego, siedleckiego.

Różne gazety, których nie brakuje, piszą przede wszystkim o wydarzeniach w Warszawie i stolicach województw. O tym, co dzieje się w pozostałych , szczególnie tych mniejszych miejscowościach nie ma żadnych informacji. No, chyba że kogoś zamordowano, zgwałcono, znaleziono zwłoki bez głó, bądź wylądowało UFO.

Chcemy to zmienić. Odwrócić proporcje. O niektórych wydarzeniach w Warszawie będziemy pisać i owszem, szczególnie gdy dotyczą, nawet pośrednio, naszego regionu. Na pierwszym planie jednak muszą być wiadomości o tym co dzieje się tu, w naszych “Małych Ojczyznach”, nadwiślańskich miastach i gminach, gdzie żyjemy. No to do… poczytania”

Instrukcja jak korzystać z Cyfrowego Archiwum Zbiorów Regionalnych dostępna na stronie https://biblioteka.gorakalwaria.pl/regionalia/

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366