ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Biblioteka łączy- I spotkanie

Data publikacji: 25/10/2023

21.10.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu “Biblioteka łączy”. Ten dwuletni projekt rozpoczyna się właśnie teraz i potrwa do czerwca 2024 r. W ramach zadania planowany jest cykl spotkań dla rodziców, których celem będzie m.in. promocja czytelnictwa, poradników wychowawczych, a także nauka wykorzystania biblioterapii w procesie wychowania. Chcemy także zwrócić uwagę na współczesne problemy wychowawcze, z jakimi borykają się rodzice i jak sobie z nimi radzić wykorzystując odpowiednią literaturę.

Na pierwszym spotkaniu rodzice mieli okazję wziąć udział w bardzo ciekawym warsztacie pt. “10 najważniejszych umiejętności rodzicielskich”. Zajęcia poprowadziła p. Małgorzata Rymaszewska z Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego “Rodzice i dzieci– certyfikowana psychoterapeutka, pracująca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Na podstawie ćwiczeń warsztatowych dowiedzieliśmy się więcej na temat najważniejszych kompetencji rodzicielskich, które mają największy wpływ na zdrowie, poczucie szczęścia i sukces życiowy naszych dzieci. Co ciekawe, na pierwszych miejscach znalazły się cechy i kompetencje dotyczące osób dorosłych, np. w jaki sposób rodzic radzi sobie ze stresem, czy jak wyglądają jego relacje z innymi ludźmi. To ważne aspekty wpływające na nasze dziecko, które bierze przykład z naszych zachowań. Ważne jest, aby najpierw zadbać o swój dobrostan, żeby tworzyć dobre jakościowo relacje. Dopiero z tymi zasobami możemy zapewnić dziecku bezpieczeństwo i dbać o jego edukację.

Na zajęciach warsztatowych z szycia uczestniczki zapoznawały się z prostymi technikami krawieckimi. Prowadząca p. Monika Chmura w prosty i przyjazny sposób wprowadziła nas w świat igły i nitki. Wszystkim uczestniczkom udało się samodzielnie uszyć pierwszą stronę naszych książeczek sensorycznych. Na kolejnych zajęciach działamy dalej!

Kolejne spotkanie odbędzie się 18.11., o godz. 11:00. Zajęcia bezpłatne, obowiązują zapisy: 508 679 366.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na zadanie „Biblioteka łączy” w ramach programu dotacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366