ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Biblioteka łączy- ostatnie spotkanie

Data publikacji: 14/05/2024

Na ostatnim spotkaniu w ramach projektu “Biblioteka łączy” zastanawialiśmy się, jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami. Warsztaty dla rodziców poprowadziła p. Małgorzata Rymaszewska z Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego “Rodzice i dzieci– certyfikowana psychoterapeutka, pracująca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Głównym tematem warsztatów było: „Jak pomagać dzieciom radzić sobie z emocjami”. Dyskusję zaczęliśmy od rozmowy, w jaki sposób dać dziecku przestrzeń na odreagowanie negatywnych emocji. Każdy z nas jest inny, więc po nerwowym dniu np. w szkole jednemu pomoże godzinna gra w piłkę, drugiemu rysowanie, a trzeciemu pół godziny grania w grę komputerową. Najważniejsze, aby obserwować, czy podczas tych zajęć emocje opadają. Jeśli nie, znajdźmy inne zajęcie, które lubi nasza pociecha. Nie zabrakło również gorącej dyskusji, w której rodzice podzieli się doświadczeniami oraz obserwacją swoich dzieci.

Na zajęciach warsztatowych z szycia dla dzieci uczestnicy kontynuowali ćwiczenie swoich krawieckich umiejętności przygotowując kolejne strony książeczek sensorycznych. Wszystkie gotowe strony będą zszyte, a powstałe książeczki zostaną przekazane do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.

Serdecznie dziękujemy świetlicy środowiskowej oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej za możliwość organizacji spotkania w Ogrodzie Miejskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na zadanie „Biblioteka łączy” w ramach programu dotacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366