ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Biblioteka łączy- rozpoczynamy projekt!

Data publikacji: 28/09/2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Biblioteka łączy”. Ten dwuletni projekt rozpoczyna się już w październiku 2023 r. i potrwa do czerwca 2024 r. W ramach zadania planowany jest cykl spotkań dla rodziców, których celem będzie m.in. promocja czytelnictwa, poradników wychowawczych, a także nauka wykorzystania biblioterapii w procesie wychowania. Chcemy także zwrócić uwagę na współczesne problemy wychowawcze, z jakimi borykają się rodzice i jak sobie z nimi radzić wykorzystując odpowiednią literaturę.

Równolegle z zajęciami dla dorosłych odbywać się będą warsztaty dla dzieci (w wieku 10+) z podstaw szycia, podczas których młodzi uczestnicy pod okiem instruktorki wykonają książeczki sensoryczne. Te zostaną przekazane do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na zadanie „Biblioteka łączy” w ramach programu dotacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366