ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Cała Góra Czyta Dzieciom – zaczynamy

Data publikacji: 20/03/2019

start projektu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.