ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Dotacja na zadanie “MAMY Górą”

Data publikacji: 14/06/2022

W ramach Programu “Promocja Czytelnictwa 2022” Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „MAMY Górą”.

Projekt ten skierowany jest do mam przebywających na urlopie wychowawczym oraz ich dzieci. Podczas trwania zadania zaplanowane są cykliczne spotkania dla dorosłych ze specjalistami z różnych dziedzin (m.in. biblioterapeutą, psychologiem, coachem). Na spotkaniach mamy dowiedzą się m.in. co to jest bajkoterapia i jak można ją wykorzystać w procesie wychowania, jakie książki wybierać, aby wspierać rozwój malucha oraz które materiały czytelnicze mogą służyć jako pomoce terapeutyczne. Pozostali specjaliści pomogą odnaleźć mamom energię do zmian i zachęcą do dbania o siebie również w sferze psychicznej.

Równolegle z zajęciami dla dorosłych odbywać się będą zajęcia literacko- plastyczne dla najmłodszych, których celem będzie stymulowanie wyobraźni oraz rozbudzenie zamiłowania do książek.

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Wysokość dotacji wynosi 9000 zł.

     

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366