ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Dotacje na zakup książek 2021-2025

Data publikacji: 15/11/2021

Biblioteka co roku otrzymuje dofinansowanie na zakup książek. Dofinansowanie ze środków finansowych  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2015 w ramach zadania  “Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1., w ramach NPRCz 2.0 kształtuje się w następujący sposób:

W 2021 wysokość dotacji 16 350zł.

W 2022 wysokość dotacji 17 584zł

W 2023 wysokość dotacji 20 458zł

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366