ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

“Historia (nie)porozumienia”- spotkanie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Data publikacji: 20/11/2023

Nasza biblioteka wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na kolejne spotkanie, tym razem pt. Historia (nie)porozumienia. W długiej polsko-żydowskiej historii tworzyliśmy wspólnotę, ale też powstawały i wciąż pokutują stereotypy, przekonania, które rodzą konflikty i uprzedzenia. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony będzie wykład i dyskusja, które poprowadzi dr Mariusz Jastrząb. Zapraszamy w poniedziałek 27 listopada na godz. 16-tą. Wstęp wolny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366