ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Lekcje biblioteczne Czersk – listopad

Data publikacji: 12/12/2023

W listopadzie Bibliotekę w Czersku odwiedziły dzieci z klas 2, 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Podczas spotkań dzieci poznały zbiory Biblioteki i zasady wypożyczania książek.

Ponadto na zajęcia z drugą klasą czytaliśmy książkę „Wyścig po Złotego Żołędzia” Katy Hudson, rozmawialiśmy o współpracy, a na zakończenia dzieci miały za zadanie w parach ułożyć książkowe puzzle. Podczas spotkania z czwartą klasą przeprowadziliśmy quiz wiedzy na temat książek i bibliotek, a uczestnicy dowiedzieli się między innymi, że do wyprodukowania 100 kartek potrzebne są co najmniej dwa drzewa, czy o tym że pierwsza książka zapachowa to japońska książka kucharska. Piątoklasiści zgłębili temat znaczenia i tworzenia się stereotypów, rozmowa toczyła się płynnie, a za przykład do dyskusji podany był oczywiście stereotyp bibliotekarki. Klasa szósta podczas swoich odwiedzin w bibliotece poznała również historię praw autorskich od ich powstania do aktualnej formy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366