ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Lista nowości luty 2020

Data publikacji: 02/03/2020

Udostępniamy listę nowości z lutego i zachęcamy do zapoznania się oraz wypożyczania i rezerwowania interesujących tytułów.

Literatura Dla Dorosłych  Luty 2020

Literatura Dla Dzieci I Młodzieży Luty 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366