ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Lista nowości- wrzesień

Data publikacji: 09/10/2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą wielu ciekawych nowości książkowych, jakie zakupiliśmy we wrześniu.

Nowości wrzesień- literatura dla dzieci i młodzieży

Nowości wrzesień- literatura dla dorosłych

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366