ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

Data publikacji: 01/01/2020

MOJA E-BIBLIOTEKA@ – 7 października 2018 roku, podpisano umowę na projekt Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu.
Dzięki współpracy 13 mazowieckich bibliotek – w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii – w 2019 r. będzie realizowany projekt „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”. Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem pod względem zasięgu i współpracy bibliotek z Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Żabiej Woli, Milanówka, Leszna, Łomianek, Płocka, Piaseczna, Piastowa, Sierpca, Mszczonowa, Nadarzyna i Góry Kalwarii.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w województwie.Obejmie ono trzy zadania: zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek – łącznie 339 zestawów – zakup oprogramowania komputerowego i bibliotecznego – w sumie 517 licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe, monitoring użytkowania komputerów, programy graficzne oraz oprogramowanie biblioteczne. Trzecim zadaniem będzie wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach bibliotecznych objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki. W ramach zadania wdrożonych zostanie 13 różnych e-usług.
Całkowita wartość projektu to 2 126 600,00 zł, a wartość unijnego dofinansowania: 1 701 280,00 zł. Jego wartość dla biblioteki w Górze Kalwarii wynosi 120 496,00 zł. – 80% wartości dofinansowania i wkład własny 29 374,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366