ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Nabór na stanowisko pracy -bibliotekarz

Data publikacji: 30/10/2020

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy Bibliotekarz

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP, w zakładce Nabór

http://gbpgk.bip.eur.pl/public/?id=178163

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366