ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Lista nowości- kwiecień 2022

Data publikacji: 04/05/2022

Zapraszamy do zapoznania się z listą nowości książkowych, jakie Biblioteka zakupiła w kwietniu.

 

Filia Baniocha

Lista Nowości Baniocha Kwiecień 2022

Biblioteka Główna

Nowości kwiecień- Wypożyczalnia dla dorosłych

Nowości kwiecień Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366