ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

O Górze i Czersku na stronie Polony

Data publikacji: 17/02/2021

Nasze Cyfrowe Archiwum Bibliotecznych Zbiorów Regionalnych powiększyło się o kolejne zbiory, tym razem w wersji cyfrowej.

W ramach projektu Patrimonium digitalizowane sa zbiory Biblioteki Narodowej na stronie Polona.

Poniższe publikacje znajdują się w domenie publicznej, więc można z nich korzystać bez ograniczeń:

Góra Kalwarya czyli Nowy Jeruzalem położona dziś w Gubernii Warszawskiej, obwodzie warszawskim, powiecie czerskim

Polska Góra Kalwarija nad Wisłą pod Czerskiem

Co się działo i co ma się dziać w Czersku?

Trzy nasze zamki. Czersk, Chęciny, Ogrodzieniec

Wiadomość historyczna o mieście Czersku i przyległym zamku

Księga Ziemi Czerskiej 1404-1425

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366