ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Otwarcie biblioteki w Baniosze

Data publikacji: 26/10/2020

Góra Kalwaria, 26 października 2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy,

Z wielką przyjemnością informuję, że  4 listopada 2020 r. o godz. 13.00  Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii udostępni dla Państwa nową placówkę biblioteczną zlokalizowaną w Baniosze przy ul. Puławskiej 9.

Filia w Baniosze stanowi pierwszy element infrastruktury kulturalnej w tej miejscowości, przez co daje możliwość organizacji imprez kulturalnych oraz większą dostępność dóbr kultury dla lokalnej społeczności. Nowa instytucja kultury będzie pełnić funkcję zarówno książnicy jak i centrum kultury oraz miejsca spotkań dla seniorów. Jesteśmy dla Państwa w dogodnej lokalizacji i ramach czasowych.

Ponieważ aktualna sytuacja epidemiczna (zakaz organizacji imprez i zgromadzeń) nie pozwala na organizację uroczystego otwarcia placówki, pragnę, w tym miejscu złożyć podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filii biblioteki w Baniosze.

Pragnę podziękować za przychylność władz Gminy Góra Kalwaria, a szczególnie Pana Burmistrza Arkadiusza Strzyżewskiego, który dostrzegł potrzebę i wspierał powstanie placówki w Baniosze, tak aby lokalna społeczność mogła optymalnie, z tej przestrzeni publicznej korzystać.

Zapraszam Państwa serdecznie do korzystania z księgozbioru biblioteki, który systematycznie będzie uzupełniany nowościami wydawniczymi oraz oferty kulturalnej dostosowanej do Państwa potrzeb.  

Uprzejmie informuję, że z uwagi na okoliczności związane ze stanem epidemicznym i aktualnymi zaleceniami sanitarnymi, w lokalu obowiązują ogólnie przyjęte środki ostrożności (maseczka, dezynfekcja, dystans)

                                                                               Łączę wyrazy szacunku

                                                                               Anna Charko

                                                                              Dyrektor

                                                                              Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366