ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Prowincjusz dostępny w bibliotece oraz on-line

Data publikacji: 14/10/2021

Nasze biblioteczne zbiory regionalne wzbogaciły się o kilkanaście egzemplarzy lokalnego pisma z lat 90-tych. “Prowincjusz” Pismo Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” Góra Kalwaria wydawany od 11 listopada 1989 roku jest już dostępny w Czytelni Biblioteki w Górze Kalwarii oraz   zdigitalizowany i opublikowany na stronie https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2105 .

Niestety brakuje nam kilku numerów tego lokalnego pisma. Dlatego jeśli ktoś z Państwa posiada w swoim zasobach wymienione poniżej brakujące numery, prosimy o możliwość wypożyczenia bibliotece w celu ich zdigitalizowania:

Posiadamy numery

  • numer 1 z 11 listopada 1989
  • numer 2,3 z 2 grudnia 1989
  • numer 4 z 21 grudnia 1989
  • numer 5 z 4 stycznia 1990
  • numer 6 – brak
  • numer 7 z 9 lutego 1990
  • numer 8 z 3 marca 1990
  • numer 9  z 27 marca 1990
  • numer 10 z 15 kwietnia 1990
  • numer 11 brak
  • numer 12 brak
  • numer 13 z 29 czerwca 1990
  • numer 14 z 20 lipca 1990
  • numer 15 z 28 sierpnia 1990
  • numer 16 z 29 września 1990
  • numer 17 z 20 października 1990
  • numer 18 z 22 listopada 1990

Instrukcja jak korzystać z Cyfrowego Archiwum Zbiorów Regionalnych dostępna na stronie https://biblioteka.gorakalwaria.pl/regionalia/

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366