ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Regionalia- aktualności

Data publikacji: 17/02/2021

O Górze i Czersku na stronie Polony

Nasze Cyfrowe Archiwum Bibliotecznych Zbiorów Regionalnych powiększyło się o kolejne zbiory, tym razem w wersji cyfrowej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.