ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie DKK dla dzieci- piszemy recenzje książek

Data publikacji: 31/05/2023

Na majowym spotkaniu nie rozmawialiśmy o jednej książce, ale o kilku. Na poprzednim spotkaniu DKK dla dzieci i młodzieży omówiliśmy zasady tworzenia rzetelnej recenzji książki, uczestnicy dowiedzieli się, że takowa recenzja musi być subiektywna, zawierać ocenę popartą argumentami, a także przedstawiać istotę dzieła, ale bez ujawniania istotnych szczegółów książki, jak choćby jej zakończenia. Uczestnicy doskonale wywiązali się z zadania tworząc recenzje otrzymanych na poprzednim spotkaniu książek. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się już 26.06.2023, podczas którego omawiać będziemy książkę „Zaczarowana pani bibliotekarka” autorstwa Elizy Mikulskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366