ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie DKK z książką „Najlepsze chwile w życiu”

Data publikacji: 06/05/2024

Kwietniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki wypełniła rozmowa wokół „Najlepszych chwil w życiu” amerykańskiej pisarki Maeve Haran. Autorka opowiada o przyjaźni czterech dojrzałych kobiet, ich przeżyciach, problemach i radościach, mierzeniu się z przemijaniem, nieoczekiwanych wydarzeniach i nagłych zwrotach w życiu. Większość z tych doświadczeń można uznać za wspólne współczesnym kobietom, choć zwróciłyśmy uwagę na różnice kulturowe – inaczej niż w Londynie, gdzie toczy się akcja, postrzegane  i rozwiązywane są pewne dylematy na naszym rodzimym gruncie. Tytuł zainspirował nas, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym dla nas są najlepsze chwile w życiu, poszukać ich w pamięci i o nich opowiedzieć.

Na kolejne spotkanie, 20 maja, czytamy Santiago Pajaresa „Książkę, której nie ma”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366