ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie DKK z książką „Prowadź swój pług przez kości umarłych”

Data publikacji: 02/04/2024

Marcowe spotkanie naszego Dyskusyjnego Klubu Książki wypełniła żarliwa dyskusja na temat powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Ten thriller moralny kazał nam się określić w kwestiach zasadniczych, co wyłoniło różne, w tym przeciwstawne stanowiska. Nasze rozważania krążyły wokół osobistego wyznania noblistki: „Cierpienie człowieka łatwiej mi znieść niż cierpienie zwierzęcia”, jako że powieść ta to niewątpliwy hołd oddany zwierzętom, ale także ludziom, którzy o podmiotowość naszych młodszych braci nieustannie zabiegają.  Pojawiły się pytania o rolę i miejsce człowieka w świecie oraz jego odpowiedzialność wobec natury. Doceniłyśmy opisy przyrody zarówno w powieści, jak i jej ujęcia w ekranizacji – i to porównanie w różnych aspektach książki i „Pokota” było bardzo ciekawe. Zwróciłyśmy też uwagę na ważny wątek przyjaźni między bohaterami; wreszcie zastanawiałyśmy się, jak blisko autorce do głównej bohaterki Janiny Duszejko … 

Kolejny raz spotkamy się już 22 kwietnia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366