ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie DKK z książką „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”

Data publikacji: 25/11/2023

Listopadowe spotkanie klubu (20.XI) poświęcone było książce Marcina Wichy pt. „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”. To bardzo przejmująca i bardzo osobista opowieść autora o odejściu matki, forma czułego epitafium. Wśród tytułowych rzeczy wiele miejsca zajmują książki, stają się one kanwą wspomnień autora oraz stanowią pewną kontynuację, jakby pomost między życiem i śmiercią. W naszej dyskusji padły słowa uznania i wzruszenia nad gestem autora, jakim jest ta opowieść; była pochwała pięknej polszczyzny – tekstu, w którym nie ma zbędnego słowa; refleksja nad „rzeczami, które pozostawimy” –  a również, jak zawsze w naszym klubie – była przestrzeń na zdanie odmienne, na słowa rozczarowania i krytyki utworu. To bardzo ciekawe, jak różne mogą być opinie i odbiór tej samej książkowej rzeczywistości. Z pewnością czyni to dyskusję niezwykle barwną.

Kolejne spotkanie naszego klubu odbędzie się 28 grudnia, porozmawiamy wówczas o książce Kazuo Ishiguro pt. „Klara i słońce ”

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366