ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem

Data publikacji: 18/11/2019

W sobotę, 16 listopada, zaprosiliśmy Państwa do biblioteki na spotkanie z autorem monumentalnej biografii Zbigniewa Herberta – Andrzejem Franaszkiem.

Autor, liczącej prawie dwa tysiące stron biografii opowiadał o swojej trwającej kilka lat, pracy nad zrekonstruowaniem postaci wybitnego poety. Usłyszeliśmy o współpracy z Panią Katarzyną Herbert, która zaufała biografowi do tego stopnia, że nie ingerowała w treść książki, nawet w obszarach dotyczących relacji małżonków, nie zawsze przecież idealnych.

Andrzej Franaszek kalwaryjskiej publiczności przedstawił się przede wszystkim jako erudyta i ekspert swobodnie mówiący o Herbercie oraz Miłoszu, ich życiu, relacjach i twórczości. W swoje obszerne wypowiedzi wplatał anegdoty dotyczące poety, przytaczał kontekst historyczny i społeczny ważny dla zrozumienia jego postaw. Widać było, że biograf bohatera swojej książki darzy ogromnym szacunkiem, i z pokorą oraz zrozumieniem odnosi się do pewnego podkoloryzowania swojej osoby przez poetę czy potrzeby kreowania siebie. Tak jak każdy z nas, w pewnych sytuacjach również Herbert, chciał być postrzegany trochę lepiej.

Andrzej Franaszek - spotkanie w bibliotece

Zdjęcie 1 z 5

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366