ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie z Małgorzatą Szczurowską- relacja

Data publikacji: 02/03/2022

W sobotnie popołudnie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące kondycji psychicznej, które poprowadziła pani Małgorzata Szczurowska- terapeutka uzależnień.

Tematem spotkania była depresja, a termin nie był przypadkowy, ponieważ kilka dni wcześniej, a dokładnie 23 lutego przypadał Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją.

Pani Małgorzata szeroko omówiła objawy tej podstępnej choroby, które na początku mogą wydawać się błahe.

Pamiętajmy bądźmy czujni, depresja to nie tylko obniżenie nastroju, czy niska samoocena, ale również osłabienie koncentracji, utrata zainteresowania, zmniejszenie energii, pesymistyczne widzenie przyszłości, senność, ogólna obojętność, brak apetytu.

            Kobiety częściej chorują na depresję, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka w postaci badań hormonalnych. Istnieją także predyspozycje genetyczne, jak również czynniki społeczne, wpływające na rozwój choroby. W większych miastach notuje się wyższy odsetek zachorowań.

Pamiętaj zacznij od siebie pomagać innym!!!

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Czekamy na Państwa propozycje tematów na kolejne spotkania, bezpośrednio w Oddziale dla Dorosłych, bądź korzystając z naszej strony poprzez dostępny formularz zaproponuj książkę:

https://biblioteka.gorakalwaria.pl/dla-czytelnika/zaproponuj-ksiazki/

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366