ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Spotkanie z poetką Czesławą Rułkowską

Data publikacji: 15/03/2022

W dniu 14 marca w Filii Baniocha odbyło się spotkanie z poetką Czesławą Rułkowską (Ochman), mieszkanką Tomic oraz członkinią Klubu Poszukiwacza Słowa w Piasecznie.

Pani Czesława swoją twórczość rozpoczęła w 2007 roku, po śmierci mamy. Jak sama twierdzi, coś się w niej wtedy odblokowało i postanowiła to przelać na papier, z czego powstały  tomiki poezji pełne emocji oraz refleksji: Uśmiech jesieni, W zaciszu mojego ogrodu, Pomimo wszystko, Gdy szepcze wiatr. Aby spróbować czegoś innego, stworzyła również kolorowanki dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie spotkania Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – koło nr 1 Baniocha. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366