ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Wakacyjne zajęcia dla dzieci

Data publikacji: 21/06/2021

Zapraszamy do zapisywania dzieci na zajęcia wakacyjne.

Oferta podzielona jest na zajęcia w Górze Kalwarii (I plakat) oraz filii w Baniosze (II plakat).

Przed zapisaniem prosimy o zapoznanie się z  Regulaminem Wakacji 21′

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366