ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia Czytaków

Data publikacji: 30/09/2022

Mamy przyjemność poinformować, że zakończył się projekt “Słuchaj Kultury” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Czytelnictwa. Projekt miał na celu promocję czytelnictwa, w szczególności audiobooków i w związku tym odbyło się 7 spotkań z autorami książek dla dorosłych: Dorotą Milli, Edytą Świętek, Olgą Rudnicką, Renatą Kosin, Marcinem Mellerem, Alkiem Rogozińskim i Maxem Czornyjem.

Kolejnym etapem projektu było uruchomienie w Bibliotece wypożyczalni Czytaków do odsłuchu audiobooków. Dzięki dofinansowaniu możemy uwzględnić zgłaszany nam przez Czytelników problem braku sprzętu niezbędnego do odczytu audiobooków. W ramach zadania Biblioteka zakupiła 8 urządzeń umożliwiających odsłuchanie książek nagranych w formacie MP3, które będą wypożyczane czytelnikom wraz z interesującym ich tytułem. Wypożyczalnia sprzętu działać będzie zarówno w Bibliotece w Górze Kalwarii jak i filii w Baniosze.

Funkcjonowanie wypożyczalni ma na celu promocję czytelnictwa, podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich poprzez ułatwienie dostępu do literatury osobom ze specjalnymi potrzebami, w szczególności niepełnosprawnym, seniorom, a także osobom z wadami wzroku oraz niewidomym. Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni sprzętu i audiobooków.

Regulamin Wypożyczania: “Czytak”

Instrukcja dla Czytelnika

Lista audiobooków- Góra Kalwaria

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366