ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Zapisz się do biblioteki

Zapisz się do biblioteki

Czytelniku, wybierz placówkę w której chcesz odebrać kartę Czytelnika oraz kartę zobowiązania. Jedna karta obowiązuje we wszystkich naszych placówkach.

Zapis osoby dorosłej

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Zapis dziecka

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Potwierdzenie o zarejestrowaniu Czytelnik otrzyma na podany adres mail. W przypadku niezgłoszenia się do biblioteki w przeciągu 2 tygodni od otrzymania maila, konto zostanie usunięte.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366