ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Czasowe zamknięcie bibliotek

Data publikacji: 06/11/2020

Drodzy Czytelnicy,

informujemy że na mocy rozporządzenia ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r.  Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii oraz jej filie (Baniocha i Czersk)  zostają zamknięte do 29 listopada 2020 roku.

“(…) 11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności. (…)”

* W razie potrzeby, zapraszamy do kontaktu – telefonicznie lub mailowo z wybraną placówką w godzinach 8:00- 16:00.

 

  • Za czas zamknięcia bibliotek nie będą pobierane opłaty
  • Termin odbioru rezerwacji zostanie wydłużony
  • Kody Legimi można otrzymać mailowo po zgłoszeniu na adres publiczna@bibliotekagk.pl
  • Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w bibliotekach.
  • Akcje „Biblioteczne Bingo” oraz „Mała Książka Wielki Człowiek” ulegają zawieszeniu. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego w/w akcje zostaną przywrócone, a terminy wydłużone.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366