ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Biblioteka łączy – V spotkanie

Data publikacji: 21/02/2024

Kolejne spotkanie dla rodziców w ramach projektu „Biblioteka łączy” poprowadziła p. Małgorzata Rymaszewska z Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego “Rodzice i dzieci– certyfikowana psychoterapeutka, pracująca z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Temat warsztatów dla dorosłych brzmiał: “Jak stawiać realne granice, by dziecko poczuło się bezpieczne i samodzielne”. Okazało się, że pod tym tytułem kryje się wiele cennych zagadnień do omówienia. Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że nasz dom jest trochę jak odrębne państwo, w którym to my ustalamy zasady, a te są bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci. Trzeba też zwrócić uwagę na to, aby stawiając granice pamiętać o konsekwencjach i solidnie ich przestrzegać, a to tyczy się obu stron. Naszym dyskusjom nie było końca, a temat okazał się bardzo ważny dla uczestników, dlatego na następnym spotkaniu kontynuujemy wykład.

Na zajęciach warsztatowych z szycia dla dzieci uczestnicy kontynuowali ćwiczenie swoich krawieckich umiejętności przygotowując kolejne strony książeczek sensorycznych, które na zakończenie projektu przekazane zostaną do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.

Kolejne spotkanie odbędzie się 16.03., o godz. 11:00. Zajęcia bezpłatne, obowiązują zapisy: 508 679 366.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego na zadanie „Biblioteka łączy” w ramach programu dotacyjnego „Promocja Czytelnictwa”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366