ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Kontakt

Biblioteka główna

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny1
05-530 Góra Kalwaria

NIP: 123 12 00 596
Regon: 000905362

Wypożyczalnia dla dorosłych:   tel. 508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:  508 679 366

e-mail: publiczna@bibliotekagk.pl

Dyrektor: Anna Charko
e-mail: dyrektor@bibliotekagk.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Filia Czersk

ul. Warszawska 8
05-530 Góra Kalwaria

tel.  517 853 070
e-mail: czersk@bibliotekagk.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
Filia Baniocha

ul. Puławska 9
05-532 Baniocha

kom. 572 377 922
e-mail baniocha@bibliotekagk.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366