ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Historia Biblioteki

Trochę historii ….

     Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii powstała i działa w myśl dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o  bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Biblioteka została założona w1947r.,co udokumentowane jest zapisem w księdze inwentarzowej nr1.Lokal biblioteczny mieścił się wtedy w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. Zygmunta  Sajny  16. Była to jedna izba ,o powierzchni 18 m².  Założycielką biblioteki i pierwszą kierowniczką była nauczycielka – Łucja Morawińska. Początkowo księgozbiór powstawał z darów czytelników. Do 1951 r. korzystanie z biblioteki było odpłatne i wynosiło 1zł.50gr.  miesięcznie, pobierano również kaucję w wysokości 9 zł. Biblioteka była udostępniana czytelnikom 3 razy w tygodniu, po 4 godziny dziennie. Czytelnicy korzystali z zeszytowych  katalogów alfabetycznych, a książki podawała bibliotekarka, gdyż księgozbiór ułożony był według numerów i nie było wolnego dostępu do półek. Do 1954 roku prowadzono trzy punkty biblioteczne  we wsiach : Czersk, Brzumin i Cendrowice. Do 1950 r. biblioteka należała do  powiatu grójeckiego, a od połowy 1951r. do 1974r. podlegała merytorycznie Bibliotece Powiatowej  w Piasecznie, która zaopatrywała placówkę w książki.

  W 1957 roku biblioteka otrzymała lokal jednoizbowy o powierzchni 25 m² w Ratuszu Miejskim. Następnie, w 1963 r. uzyskała w tym samym budynku dalsze dwa pomieszczenia. Łączna powierzchnia trzech izb wynosiła 47 m². Dzięki większej powierzchni wprowadzono wolny dostęp do półek i uruchomiono kącik czytelniczy z 10 miejscami. Czytelnicy mogli korzystać z prasy (30 tytułów) oraz księgozbioru podręcznego.W latach 1956-1980  biblioteka zatrudniała dwóch pracowników na półtora etatu. Funkcję kierownika w latach 1950-1967 pełniła Maria Motyl. Od 1967 roku funkcję tę objęła Gabriela Wągrodzka i pełniła ją do 2002 r. W związku ze zmianą struktury administracyjnej kraju, od 1975 r. Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła  działać jako Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Góra Kalwaria, a dotychczasowy kierownik pełnił funkcje dyrektora i miał pod swoim nadzorem trzy filie biblioteczne we wsiach : Czersk, Kąty i Sobików. Filie posiadały ogółem 23 punkty biblioteczne. Opiekę merytoryczną sprawuje od tamtej pory  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. 

05.1995 – Biblioteka  zaczęła funkcjonować w strukturach Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, co było powodem zmiany funkcji dyrektora ponownie na kierownika.

17.11.1997 – Uroczyste otwarcie  nowej siedziby Biblioteki  przy ul. Pijarskiej 40.

2002 –  Likwidacja filii w Sobikowie.

2003– Obowiązki dyrektora pełni Katarzyna Haman (do 2015)

2006 – Przeniesienie filii w Czersku do nowego lokalu (ul. Warszawska 8)

07.2006 – Rozpoczęcie procesu komputeryzacji biblioteki, zainstalowany zostaje program biblioteczny MAK 4.3a

01.01.2010 – Następuje rozdzielenie Biblioteki z Ośrodkiem Kultury, biblioteka zaczęła samodzielnie funkcjonować jako Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii.

2015 – Rozpoczęcie przebudowy Pałacu Biskupiego pod nową siedzibę Biblioteki, dzięki dotacji ze środków UE

1.06.2015 – Dyrektorem zostaje Renata Zagożdzon (do 02.2019)

10.2015 – Przeniesienie Biblioteki do nowego lokalu przy ul. ks.Z.Sajny 1

1.01.2019 – Następuje zamkniecie filii w Kątach (w związku z trudnymi warunkami lokalowymi)

1.03.2019 -Obowiązki dyrektora pełni Katarzyna Sioćko (do 10.2019)

8.10.2019 – Dyrektorem zostaje Anna Charko

4.11.2020 – Otwarcie filii w Baniosze

 

Nasza Biblioteka oferuje użytkownikom możliwość korzystania z księgozbioru liczącego ponad 50 tysięcy woluminów (ogółem w trzech placówkach). Księgozbiór uzupełniany jest  raz w miesiącu, przeciętnie o ok.250 nowości wydawniczych. Gmina corocznie przeznacza około 40 tysięcy zł. na  zakup książek przez Bibliotekę . Oprócz tego na ten cel co roku otrzymujemy dotację z MKiDN- ok.18 tysięcy złotych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366