ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Projekty i dotacje

Data publikacji: 30/06/2022

Dotacja na zadanie “Integracyjne Narodowe Czytanie”

W ramach Programu “Ballady i Romanse 2022” Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „Integracyjne Narodowe Czytanie”

Data publikacji: 14/06/2022

Dotacja na zadanie “MAMY Górą”

W ramach Programu Promocja Czytelnictwa 2022 otrzymaliśmy dotację na zadanie pt. „MAMY Górą”.

Data publikacji: 29/06/2022

Dotacja na zadanie „Słuchaj Kultury”

W ramach Programu “Promocja Czytelnictwa 2022” Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „Słuchaj Kultury”

Data publikacji: 15/11/2021

Dotacje na zakup książek 2021-2025

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  2.0 na lata 2021-2015 otrzymujemy dotację finansową na zakup książek

Data publikacji: 01/01/2020

„Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

Dzięki współpracy 13 mazowieckich bibliotek w 2019 r. został zrealizowany projekt „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu”

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366