ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Dotacja na zadanie „Słuchaj Kultury”

Data publikacji: 29/06/2022

W ramach Programu “Promocja Czytelnictwa 2022” Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii otrzymała dofinansowanie na zadanie pt. „Słuchaj Kultury”.

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa, podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich poprzez ułatwienie dostępu do literatury osobom ze specjalnymi potrzebami, w szczególności niepełnosprawnym, seniorom, a także osobom z wadami wzroku oraz niewidomym. W celu realizacji zadania planujemy organizację co najmniej 6 spotkań ze znanymi polskimi autorami piszącymi książki o różnorodnej tematyce. Podczas każdego ze spotkań odtworzone zostaną fragmenty audiobooków autorstwa zaproszonych gości, by słuchacze mieli możliwość poznania nie tylko sylwetki pisarza, ale także tematyki jego publikacji. Pozwoli to na rozbudzenie zainteresowania słuchaczy literaturą i zachęcenie do dalszego jej poznawania poprzez ukazanie istnienia różnych form czytelnictwa. Oczekujemy, że tego typu promocja podniesie poziom zainteresowania literaturą wśród grup mających trudność z czytaniem słowa pisanego. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechnienia dostępu do dzieł piśmiennictwa polskiego, wzmocni pozytywny obraz aktywności społecznej wynikającej z czytania książek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Wysokość dotacji wynosi 24 500 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366