ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Integracyjne Narodowe Czytanie “Nad Niemnem”

Data publikacji: 16/08/2023

Serdecznie zapraszamy na XII Narodowe Czytanie. Spotykamy się 9 września w sobotę o godz. 12.00 pod wierzbami, Ogrodzie Miejskim przy ul. Ks. Sajny 4 (na tyłach budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej)

Podczas tegorocznej, dwunastej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W tym roku wysłuchamy historii grobu Jana i Cecylii w interpretacji aktorek z Teatru Albocoś: Iwony Dmochowskiej, Beaty Polaczyńskiej i Sylwii Szewczyk
W drugiej części programu wysłuchamy duetu muzycznego Ojciec i Syn.

Przez cały czas trwania Narodowego Czytanie (a nawet przed i po) będzie można obejrzeć wystawę fotografii przygotowanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy wcielili się w modeli stylizowanych na bohaterów powieści Orzeszkowej. Wystawę będzie można obejrzeć można obejrzeć w Ogrodzie Miejskim do 20 listopada. (ul. Sajny 4) Dla wszystkich uczestniczących w tym wydarzeniu przygotowaliśmy pamiątkowy album fotograficzny z cytatami z “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytanie jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366