ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Data publikacji: 20/11/2020

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.

W tym dniu Biblioteka zachęca rodziców do rozmów ze swoimi pociechami na temat ich praw, a także do wspólnego wykonania plakatu.

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA:

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska jest inicjatorem jej uchwalenia. 

Konwencja nakazuje gwarantowanie zapisanych w niej praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Ponadto, zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji lub karania dziecka ze względu na status prawny, działalność, poglądy, przekonania religijne rodziców, członków rodziny lub opiekunów.

Nakazuje ona, by we wszelkich działaniach dotyczących dziecka kierować się jego najwyższym dobrem.

Szczególną uwagę konwencja poświęca dzieciom niepełnosprawnym, nakładając na państwo obowiązek zapewnienia warunków integracji społecznej, edukacji, rehabilitacji, rekreacji, dostępu do opieki zdrowotnej. Ponadto, konwencja zawiera zasady dotyczące postępowania w przypadku przysposobienia, procedur uchodźczych, ochrony tożsamości dzieci należących do mniejszości etnicznych, religijnych, językowych.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresami:

https://unicef.pl/ – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF został utworzony w 1946r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, by zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które zostały zniszczone przez II wojnę światową. Jest organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci.

https://fdds.pl/ – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to polska organizacja, która od wielu lat dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

https://www.pah.org.pl/ – Polska Akcja Humanitarna to organizacja, która od wielu lat pomaga dzieciom i dorosłym w kryzysowych sytuacjach. W Polsce PAH prowadzi m.in. program dożywiania dzieci w placówkach szkolnych i świetlicach Pajacyk.

http://kopd.pl/ – Komitet Ochrony Praw Dziecka to polska organizacja pozarządowa, której celem jest obrona praw i interesów dzieci.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366