ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Przystanek czytanek- filia Baniocha

Data publikacji: 12/05/2022

Tematem trzeciego spotkania z cyklu „Przystanek Czytanek” w filii w Baniosze był kosmos. To dlatego, że 6 maja obchodziliśmy Dzień Kosmosu, ustanowiony z inicjatywy amerykańskich astronautów dla upamiętnienia wydarzeń związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej.

Na początku omówiliśmy nasz Układ Słoneczny i budowę poszczególnych planet. Następnie przeczytaliśmy książkę pt. „Franklin i statek kosmiczny”. Tym razem z głównym bohaterem i jego przyjaciółmi wybraliśmy się w podróż na planetę Mirra, przy okazji porozmawialiśmy o przyjaźni i wzajemnym szacunku.

Po przeczytaniu przyszedł czas na pracę plastyczną, dzieci wykonały statki kosmiczne z Franklinem na pokładzie, a na koniec kolorowały Układ Słoneczny.

Dziękujemy za udział w zajęciach wszystkim dzieciom oraz zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 7 czerwca, godz. 16:00.

Zapisy pod nr: 572 377 922.

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366