ul. Ks. Z. Sajny1, 05-530 Góra Kalwaria

Z Biblioteką Dzień Dziecka trwa przez tydzień!

Data publikacji: 29/05/2020

Z Biblioteką Dzień Dziecka trwa przez tydzień!

W dniach 1-5 czerwca do wypożyczanych książek dziecięcych dodajemy w prezencie planszę do gry “Bajkowa Drabina”.  Plansza została przygotowana przez nasze bibliotekarki z myślą o małych Czytelnikach. Rzuć kostką i wspinaj się po kolejnych polach jak po drabinie. Uwaga! można przeskakiwać kilka pól do przodu, ale można też spać kilka oczek. Gra dla całej rodziny. Życzymy dobrej zabawy.

Przypominamy o tymczasowych zasadach wypożyczania książek  https://biblioteka.gorakalwaria.pl/informacje-dotyczace-ponownego-otwarcia-biblioteki/

* pionki i kości do gry we własnych zakresie 🙂

 

Zasady gry „Drabina”

przygotowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Górze Kalwarii z okazji Dnia Dziecka

Gra dla 2-4 osób. Grę rozpoczyna ten z graczy, który wyrzuci największą  liczbę oczek. Grający przesuwają swoje pionki po wyznaczonych polach od 1 do 70 zgodnie z liczba wyrzuconych oczek. Wyjątek stanowią pola „drabiny” w różnych kolorach (3, 6, 13, 18, 23, 27, 31, 33, 40, 45, 47, 55, 60, 62, 65, 69 ). W tym przypadku trzeba przesunąć pionek na pole pary w tym samym kolorze.. Pola te są dwukierunkowe tj. można przesuwać swoje pionki do przodu jak i cofać się. Wygrywa ten z graczy, którego pionek jako pierwszy dotrze do pola 70.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

ul. Ks. Z. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria

Wypożyczalnia dla dorosłych:
508 677 581
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży:
508 679 366